Apax English

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Một số lưu ý trước khi con thực hiện:
  • Học sinh cần có mặt trực tiếp để thực hiện bài đánh giá trình độ này.
  • Thời gian thực hiện bài đánh giá: 60 phút
  • Hãy chắc chắn thiết bị của bạn có trang bị loa hoặc tai nghe.
  • Thực hiện bài đánh giá trên máy tính trong không gian yên tĩnh.
  • Để kết quả đánh giá chính xác, học sinh không sử dụng bất kì trợ giúp nào từ bên ngoài.

Thông tin con
Họ và tên con *
Tuổi của con *
Thông tin phu huynh
Tên bố (mẹ) *
Email *
Điện thoại *
Số CMND/Thẻ căn cước
Thông tin trung tâm
Ngày làm bài kiểm tra
Trung tâm đăng ký *
Nhân viên tư vấn (gồm một hoặc nhiều địa chỉ email, mỗi email cách nhau bởi dấu ; )
APAX LEADERS CORPORATION
Tầng 10, tòa nhà 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1900 63 3979 | Email: [email protected] | Website: https://www.apaxleaders.edu.vn
© 2015-2020 Apax Leaders Corporation (Thành viên của Apax Holdings )